Kuolinpesän auton myynti

Auton myynti
Kuolinpesän auton myynti

Millainen prosessi on kuolinpesän auton myynti?

Kun läheinen menehtyy, on mielen päällä ennen kaikkea surua, mutta myös monta hoidettavaa asiaa. Vinkkiemme avulla kuolinpesän auton myynti hoituu sujuvasti, kun myynti valmistellaan ja suunnitellaan huolella. 

Aivan aluksi on tärkeää varmistaa, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat samaa mieltä kuolinpesän auton myyntiaikeista. Ilman yksimielistä päätöstä kuolinpesän auton myynti ei onnistu. Jos kuolinpesän osakkaista on epäselvyyttä, selviää asia viimeistään perunkirjoituksessa testamentista.

Tämän jälkeen keskeisintä on kerätä kaikki tarvittavat dokumentit ja valtakirjat, arvioida kuolinpesän auton arvo sekä valita kuolinpesän auton myyntiin sopiva myyntikanava. 


Selvitä kuolinpesän osakkaat ennen auton myyntiä

Ennen perunkirjoitusta ei aina ole selvää, kuka kuolinpesän osakkaisiin kuuluu. Vasta perunkirjoituksessa selviää myös mahdollinen testamentti. Etenkin, jos kuolinpesän auton myynti tapahtuu ennen perunkirjoitusta, on myynnin esteettömyys hyvä varmistaa asiantuntijalta.

Perunkirjoituksen jälkeen osakkaat näkee perukirjasta. On kuitenkin huomattava, että perukirjassa mainitaan myös toissijaiset perijät, kuten vainajan vanhemmat ja sisarukset.

Toissijaisten perijöiden suostumusta kuolinpesän auton myyntiin ei tarvitse kysyä, jos vainajan aviopuoliso on elossa. Heidän suostumuksensa tarvitaan vain silloin, kun ollaan myymässä viimeisenä kuolleen puolison jälkeen jäänyttä autoa.

Tarvitaanko kuolinpesän auton myyntiin valtakirja?

Kuolinpesän omaisuuden myyntiin tai jakamiseen liittyen mielessä voi käydä, tarvitseeko myyntiä varten olla erityinen lupa tai valtakirja. Erilaisten dokumenttien kanssa tuleekin olla tarkkana. Yksi yleinen kysymys koskee kuolinpesän auton myyntiä ja siihen liittyvää valtakirjaa.

Valtakirjan käyttö voi olla tarpeellista, kun perikunnan jäsenet haluavat valtuuttaa tietyn henkilön hoitamaan auton myyntiin liittyviä käytännön järjestelyjä. Valtakirjalla perikunnan jäsenet voivat nimetä yhden tai useamman henkilön hoitamaan auton myyntiin liittyviä asioita koko kuolinpesän puolesta.

Huomioi nämä seikat kuolinpesän auton myyntiä varten

Varmista, että kaikki kuolinpesän auton myyntiin liittyvät dokumentit ovat tallessa. Tämä voi sisältää valtakirjat, auton rekisteriotteen, huoltokirjan, mahdolliset vakuutusasiakirjat ja muut oleelliset paperit. Pidäthän kaikista dokumenteista huolta, sillä ne saattavat olla tarpeen myöhemmin myyntiprosessin eri vaiheissa.

Erityisen tärkeää on varmistaa, että kuolinpesän auton rekisteröintitodistuksen II-osa eli ilmoitusosa on tallessa myyntiä varten. Kun kaupan osapuolena on kuolinpesä, rekisteröinti uuden omistajan nimiin tehdään aina toimittamalla ilmoitusosa katsastusasemalle tai vakuutusyhtiöön.

Rekisteröintiä ei voi hoitaa sähköisesti, koska kuolinpesällä ei voi olla pankkitunnuksia eikä siten voida hankkia sähköiseen rekisteröintiin tarvittavaa varmennetta.

Jos ilmoitusosaa ei ole, voi uuden maksullisen ilmoitusosan saada katsastusasemalta. Tällöin on todistettava osakkuutensa kuolinpesään perukirjalla tai vainajan virkatodistuksella.

Huomioithan myös, että jos perunkirjoituksessa ei ole käyty ennen kuin kuolinpesän auton myynti tehdään, vaaditaan auton rekisteröintiä varten sukuselvitys. Siihen tarvitaan vainajan virkatodistukset kaikista kotipaikkakuntiensa seurakunnista tai maistraateista. Perunkirjoituksen tekemisen jälkeen ei selvitystä enää tarvita.  (Lähde: Traficom)

Auton arvon määrittäminen perunkirjoituksessa

Ennen kuolinpesän auton myyntiä on hyvä selvittää myytävän auton arvo. Auton arvon määrittäminen perunkirjoituksessa voi osoittautua haasteelliseksi. Usein auton arvo on hyvin riippuvainen esimerkiksi markkinatilanteesta sekä tietenkin auton kunnosta, iästä ja merkistä.

Perunkirjoituksessa auton arvo määritellään yleensä sen mukaan, minkä hinnan autosta olisi saanut, mikäli se olisi myyty markkinoilla kuolinhetkellä. Tämän arvon selvittäminen voi vaatia ammattilaisten apua, kuten autoliikkeiden arvioita tai hintatietoja vastaavista autoista. Helpoin tapa selvittää auton arvo on tehdä hinta-arvio AutoVexin kautta.

Huomioithan, että perunkirjoituksessa auton arvo voi olla eri kuin sen hankintahinta tai nykyinen markkina-arvo. Lisäksi mahdolliset velat ja vakuudet voivat vaikuttaa siihen, miten lopullinen auton arvo määräytyy perunkirjoituksessa.

Kuolinpesän auton myyntiin liittyvät käytännön järjestelyt ja auton arvon määrittäminen perunkirjoituksessa tulee käsitellä huolellisesti ja asianmukaisesti, jotta turvataan perikunnan etu.

Kuolinpesän auton myynti – näin onnistut

Jos kuolinpesän osakkaista, testamentista tai muista kysymyksistä on epäselvyyttä, on ensin syytä varmistaa kuolinpesää hoitavalta asiantuntijalta, ettei kuolinpesän auton myyntiin ole estettä.

Kuolinpesän auton varsinainen myynti ei käytännössä eroa tavallisesta autokaupasta. Useimmiten yksi osakkaista hoitaa kuolinpesän auton myynnin ja rekisteröinnin. Hän vastaa siitä, että kuolinpesän auton myyntiin on kaikkien lupa.

Selvitä kuolinpesän auton arvo ennen myyntiä. Hinta-arvion tekeminen kuolinpesän auton myyntiä varten onnistuu kilpailutuspalvelu AutoVexin kautta. Tee kuolinpesän auton hinta-arvio AutoVexissä.

Kun auton arvo on selvillä, kuolinpesän auton myynti on helppo hoitaa AutoVexin kautta yhdellä lomakkeella. Auto kilpailutetaan ja pääset valitsemaan parhaan tarjouksen. Kuolinpesän auton myynti ei voisi olla helpompaa!

Muistilista kuolinpesän auton myyntiä varten:

  • Ovathan kaikki kuolinpesän osakkaat samaa mieltä kuolinpesän auton myymisestä?

  • Varmista, että kaikki kuolinpesän auton myyntiin liittyvät dokumentit ovat tallessa. 

  • Perunkirjoituksen valmistuminen helpottaa auton myyntiä. 

  • Epävarmassa tapauksessa varmista asiantuntijalta, ettei kuolinpesän auton myyntiin ole esteitä.

  • Selvitä kuolinpesän auton arvo ja hoida myynti AutoVexin kautta.