Kuolinpesän auton myynti

Auton myynti
Kuolinpesän auton myynti

Näin kuolinpesän auto myydään

Kuolinpesän auton myyminen edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Ilman yksimielistä päätöstä autoa ei voida lähteä myymään.

Ennen auton myyntiin laittamista varmistathan seuraavat asiat:

  • Ovatko kaikki kuolinpesän osakkaat samaa mieltä auton myymisestä?

  • Onko rekisteriotteen ilmoitusosa tallessa? Jos ei, hanki uusi katsastusasemalta.

  • Kannattaa odottaa perunkirjoituksen valmistumista.

  • Epävarmassa tapauksessa varmista aina asiantuntijalta, ettei myymiselle ole esteitä.

Auton myynti ennen ja jälkeen perunkirjoituksen

Jos auto halutaan myydä jo ennen perunkirjoitusta, vaaditaan rekisteröintiä varten sukuselvitys. Siihen tarvitaan vainajan virkatodistukset kaikista kotipaikkakuntiensa seurakunnista tai maistraateista.

Perunkirjoituksen jälkeen ei selvitystä enää tarvita. (Lähde: Trafi.fi)

Jos kuolinpesän osakkaista, testamentista tai muista kysymyksistä on epäselvyyttä, on syytä varmistaa pesää hoitavalta asiantuntijalta, ettei myymiseen ole estettä.

Tiedäthän kaikki kuolinpesän osakkaat?

Ennen perunkirjoitusta ei aina ole selvää, kuka kuolinpesän osakkaisiin kuuluu.

Vasta perunkirjoituksessa selviää myös mahdollinen testamentti. Etenkin, jos auto myydään ennen perunkirjoitusta, on myynnin esteettömyys järkevää varmistaa asiantuntijalta.

Perunkirjoituksen jälkeen osakkaat näkee perukirjasta.

On kuitenkin huomattava, että perukirjassa mainitaan myös toissijaiset perijät, kuten vainajan vanhemmat ja sisarukset.

Toissijaisten perijöiden suostumusta auton myyntiin ei tarvitse kysyä, jos vainajan aviopuoliso on elossa.

Heidän suostumuksensa tarvitaan vain silloin, kun ollaan myymässä viimeisenä kuolleen puolison jälkeen jäänyttä autoa.

Onhan rekisteriotteen II-osa tallessa?

Varsinainen myynti ei poikkea tavallisesta autokaupasta.

Yksi kuolinpesän jäsen voi hoitaa myynnin ja allekirjoittaa rekisteröintitodistuksen. Hän vastaa siitä, että myyntiin on kaikkien lupa.

Heti alkuun on kuitenkin tärkeä varmistaa, että auton rekisteröintitodistuksen II-osa eli ilmoitusosa on tallessa.

Kun kaupan osapuolena on kuolinpesä, rekisteröinti uuden omistajan nimiin tehdään aina toimittamalla ilmoitusosa katsastusasemalle tai vakuutusyhtiöön.

Rekisteröintiä ei voi hoitaa sähköisesti, koska kuolinpesällä ei voi olla pankkitunnuksia eikä siten voida hankkia sähköiseen rekisteröintiin tarvittavaa varmennetta.

Jos ilmoitusosaa ei ole, voi uuden maksullisen ilmoitusosan saada katsastusasemalta. Tällöin on todistettava osakkuutensa kuolinpesään perukirjalla tai vainajan virkatodistuksella.

Rekisteröinnistä vastaa ostaja.

Mikä AutoVex on?

Olemme Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu ja mahdollistamme käytetyn auton myynnin nopeasti ja vaivattomasti eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Tarjouskaupan jälkeen voit hyväksyä haluamasi tarjouksen tai jatkaa neuvotteluja korkeimman tarjoajan kanssa. Auton myynti kauttamme on sinulle ilmaista!

Tee ilmainen myynti-ilmoitus