Käyttöehdot

AutoVex-palvelun käyttöehdot

Ehdot päivitetty 5.4.2018.

Tässä on esitetty autovex.fi -palvelun käyttöehdot, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttöä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

”Palvelulla” tarkoitetaan jäljempänä Alltvex Oy:n tarjoamaa autovex.fi –verkkopalvelua.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan jäljempänä Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yritystä (esim. autoliike).

"Asiakkaalla" tarkoitetaan jäljempänä autoaan koskevan tarjouspyynnön jättäjää. Asiakas voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan jäljempänä sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Tärkeimmät ehdot lyhyesti:

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun sekä tarjousten vastaanottaminen on ilmaista eikä velvoita auton myyntiin. Palveluntarjoajan (Autoliikkeen) tarjouksen hyväksyminen ei laillisesti velvoita auton myyntiin mutta palvelun toimivuuden takaamiseksi hyväksyttyjä tarjouksia tulisi kunnioittaa.

Palveluntarjoajan tarjoama hinta perustuu Palveluntarjoajan parhaaseen ymmärrykseen auton kunnosta. Palvelun kautta annetut tarjoukset ovat alustavia ja lopullinen tarjous tehdään kun Palveluntarjoaja on nähnyt ja koeajanut auton. Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu ostamaan autoa jos se ei Palveluntarjoajan mielestä vastaa tarjouspyynnössä annettuja tietoja.

Alltvex Oy:n AutoVex.fi palvelu auttaa auton myyjää löytämään eniten tarjoavan autoliikkeen mutta ei voi taata markkinoiden parasta hintaa. 

Alltvex Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Alltvex Oy:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää ylläpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Rekisteriselosteen osoittamalle taholle, tai muuten saattaa selvästi ylläpitäjän tietoon. Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Ylläpitäjällä on oikeus itse tai sivuston käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Palvelun ylläpitäjään.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöehtoja jättäessään tarjouspyynnön, rekisteröityessään Palveluun ja jättäessään tarjouksen. Alltvex Oy:llä on oikeus hyväksi katsomastaan syystä muuttaa Palvelun käyttöehtoja sekä autovex.fi portaalin sisältöä. Jos Palvelun käyttöehtoja muutetaan, on Alltvex Oy velvoitettu ilmoittamaan tästä sähköpostitse tai verkkosivullaan. Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu uusiin käyttöehtoihin jättäessään tarjouspyynnön tai tarjouksen muutoksen jälkeen. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy voimassaolevia käyttöehtoja, Käyttäjän ei tule jatkaa Palvelun käyttöä.

2. Käyttäjän vastuu

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset auton myymiseen ja henkilötietojen luovuttamiseen. Palveluntarjoaja vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet autojen ostamiseen ja yrityksen tietojen luovuttamiseen. Alltvex Oy ei vastaa miltään osin sitä vastaan esitetyistä vaatimuksista, joita esitetään sillä perusteella, ettei Käyttäjän toimittama sisältö ole tämän kohdan mukaista.

3. Kolmannet osapuolet

Alltvex Oy voi käyttää kolmansia osapuolia operoimaan ja ylläpitämään Palvelua ja Palvelun Sisältöä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt että Alltvex Oy:n valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat samat oikeudet Palvelun Sisällön hallintaan, kuin mitä Alltvex Oy:llä on.

4. Alltvex Oy:n rooli Palvelun tuottajana

Alltvex Oy tarjoaa markkinapaikan jossa Asiakkaat voivat jättää tarjouspyyntöjä autoistaan ja jossa Palveluntarjoajat voivat tehdä tarjouksia autoista. Alltvex Oy toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule osapuoleksi Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen. Alltvex Oy:llä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien tarjouspyyntöjen tai tarjousten laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut ehdot tulevat asianmukaisesti täytetyiksi tai että Palveluntarjoaja maksaa Asiakkaalle asianmukaisesti.

Asiakkaan tulee ymmärtää, että Palvelun kautta annetut tarjoukset ovat alustavia ja lopullinen tarjous tehdään kun Palveluntarjoaja on nähnyt ja koeajanut auton. Tarjouksessa annettu hinta pyydetylle autolle on hinta-arvio, joka perustuu Palveluntarjoajan parhaaseen ymmärrykseen auton kunnosta. Lopullinen Asiakkaalle hyvitettävä summa voi siis poiketa Palvelussa ilmoitetusta. Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu ostamaan autoa jos se ei Palveluntarjoajan mielestä vastaa tarjouspyynnössä annettuja tietoja. Hyväksymällä Palveluntarjoajan tekemän tarjouksen, Asiakas on velvoitettu vastaamaan Palveluntarjoajan yhteydenottoon mutta ei ole velvoitettu myymään autoaan.

5. Vastuuvapautus

Alltvex Oy pyrkii kaikkina ajankohtina varmistamaan, että sivustolla esitetty tieto on oikeaa ja ajantasaista ja korjaamaan välittömästi kaikki virheet ja puutteet. Ylläpitäjä ei ota vastuuta sivuston teknisestä toimivuudesta eikä vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä- tai välillisestä vahingosta, joka johtuu sivuston toimintaa koskevasta häiriöstä tai virheestä. Kaikki palvelun kautta vastaanotetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, eikä ylläpitäjä ole vastuussa sivuston kautta syntyvien asiakassuhteiden myötä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Alltvex Oy voi tehdä varmuuskopioita Palvelusta ja siellä olevasta sisällöstä mutta joissain tapauksissa sisältöä saattaa kuitenkin hävitä tai muuttua. Alltvex Oy ei vastaa hävinneestä tai muuttuneesta sisällöstä tai vahingosta. Alltvex Oy ei myöskään vastaa välittömistä- eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytön estymisestä. Autovex.fi -sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Alltvex Oy:lle. Kaikki oikeudet autovex.fi -sivuihin ja Alltvex Oy:n Sisältöön pidätetään.

6. Palautteiden käsittely

Autovex.fi–sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Alltvex Oy. Alltvex Oy ei ole autoliike eikä osta tai myy autoja tai tarjoa autoiluun liittyviä palveluita. Ylläpitäjä pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan Käyttäjilleen hyvän käyttökokemuksen. Mikäli palvelun käytössä ilmenee kysymyksiä tai ongelmia, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä ylläpitäjään. Autoliikkeisiin kohdistuvat valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot pyydetään ohjaamaan suoraan kyseessä olevalle yritykselle.

7. Toimeksiannot

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamansa tiedon oikeellisuudesta. Mikäli Käyttäjien jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Alltvex Oy:llä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjille korvaavaa sopimuskumppania tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

Alltvex Oy:llä on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Alltvex Oy:llä on oikeus valvoa kaikkea Käyttäjien Sisältöä. Tarjouspyyntöjen toistuva jättäminen ilman minkäänlaista aikomusta hyväksyä tarjouksia palvelun kautta on kiellettyä. Alltvex Oy:lla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Tarjousten pyytäminen autoihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa on kielletty. Autoliikkeet ja autoliikkeiden työntekijät eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien autoliikkeiden hyvityshintojen tiedusteluun. Tarjouspyyntöjen tulee liittyä autoihin, jotka Käyttäjä omistaa tai autoihin joiden omistaja on antanut Käyttäjälle luvan jättää tarjouspyyntö omistajan puolesta. Palveluntarjoaja saa ottaa yhteyttä Käyttäjään Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla. Tarjouspyyntöjen toistuva jättäminen ilman minkäänlaista aikomusta hyväksyä tarjouksia palvelun kautta on kiellettyä. Alltvex Oy:lla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli Käyttäjän epäillään toimivan tällä tavoin.

8. Henkilötietojen luovutus ja käsittely

Luovuttamalla sivustolle henkilötietojaan ja hyväksymällä nämä Käyttöehdot, Käyttäjä hyväksyy tietojen tallentamisen sivuston ylläpitäjän asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää markkinointi- ja asiakasanalytiikan, palvelun kehittämisen ja muokkaamisen lisäksi markkinointitoimenpiteisiin.

Sivuston ylläpitäjä käsittelee kaikkia henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja on velvollinen huolehtimaan käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä lain edellyttämällä tavalla. Sivuston käyttäminen antaa ylläpitäjälle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja samaan konserniin kuuluville yrityksille. Henkilötietoja käsitellään sivustojen palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivuston palveluiden käyttäjiltä ja tietoja voidaan käyttää myös palvelun käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää ylläpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Rekisteriselosteen osoittamalle taholle, tai muuten saattaa selvästi ylläpitäjän tietoon. Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Ylläpitäjällä on oikeus itse tai sivuston käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Palvelun ylläpitäjään.

9. Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä tarjouspyynnön, Käyttäjän tulee antaa itsestään todelliset tiedot. Mikäli käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Alltvex Oy:n erillinen, kirjallinen lupa. Alltvex Oy:llä on oikeus sulkea Käyttäjän tili mikäli on aihetta epäillä että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja tai niiden henkeä.

10. Evästeiden käyttö ja IP-osoitteet

Palvelu voi tallentaa Käyttäjien sivuston kautta lähettämiä tietoja sekä käyttöön liittyvää tietoa. Alltvex Oy sekä sen yhteistyökumppaneina toimivat kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja paikallisesti tallennettuja objekteja kun Käyttäjä käyttää Palvelua. Evästeitä voidaan käyttää parantamaan palvelun toiminnallisuutta. Mikäli Käyttäjä haluaa estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia. Käyttäjän vieraillessa Palvelun sivustoilla, Käyttäjän IP-osoite voidaan tallentaa.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehdoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen.

12. Yhteystiedot

tiimi@autovex.fi