Käyttöehdot

ALLTVEX OY:N YLEISET KÄYTTÖEHDOT Päivitetty 17.01.2022

Tärkeimmät lyhyesti

Tarjouspyynnön jättäminen AutoVex.fi-palveluun (jäljempänä ”Palvelu”), tarjousten vastaanottaminen ja auton myynti palvelun kautta on täysin ilmaista.

Palvelun käyttö ei velvoita auton myyntiin. Palveluun rekisteröityneen autoliikkeen tai muun autoja ostavan tahon (jäljempänä ”Yritys”) tarjoama hinta perustuu Yrityksen parhaaseen ymmärrykseen auton kunnosta. Palvelun kautta annetut tarjoukset ovat alustavia. Yrityksellä on oikeus nähdä ja koeajaa auto ennen kaupantekoa. Yrityksellä ei ole velvollisuutta ostaa autoa, jos se ei Yrityksen mielestä vastaa tarjouspyynnössä annettuja tietoja.

Alltvex Oy:n (jäljempänä ”AutoVex”) ylläpitämä Palvelu on autojen myyntiä koskeva verkkohuutokauppapalvelu. AutoVex toimii ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä, eikä ole osapuoli autojen myyntejä koskevissa sopimuksissa.

1. Yleistä

Alltvex Oy (Y-tunnus: 2669142-8) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Pursimiehenkatu 29-31 F, 00120, Helsinki.

Palvelun käyttäjät jaotellaan kahteen (2) eri ryhmään:
- Yritykset, eli Palveluun rekisteröityneet autoliikkeet tai muut autoja ostavat tahot.
- Asiakkaat, eli autoa koskevan tarjouspyynnön jättäjät, jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ”Käyttäjällä” tarkoitetaan jäljempänä Yritystä ja Asiakasta yhdessä tai erikseen.

Palvelun tietosuojailmoituksen löydät täältä https://autovex.fi/rekisteriseloste.

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat Käyttäjän ja AutoVexin välisiä oikeussuhteita Käyttäjän käyttäessä Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja AutoVexin välille Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä ei solmi Sitoumusta AutoVexin kanssa. AutoVex ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin sopimuksiin. Palvelun Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen tai lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua.

Käyttäjän edustaja käyttää Palvelua Käyttäjän puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Käyttäjän edustamista varten. Käyttäjän edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Käyttäjän oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Käyttäjää, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa. Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”) ja käyttämällä Palvelua, Käyttäjä vakuuttaa olevansa laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen AutoVexin kanssa Sitoumuksella ja noudattavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Käyttäjätilin luominen

Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada AutoVexiltä erillinen kirjallinen lupa. Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. AutoVexillä on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen. Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen tiimi@autovex.fi.

3. Palvelu

Palvelu on verkkohuutokauppa, jossa Asiakas voi laittaa autonsa myyntiin tekemällä siitä tarjouspyynnön Palveluun (jäljempänä ”Tarjouspyyntö”). Yritys voi käyttää Palvelua tehdäkseen tarjouksia Palvelun kautta myyntiin laitetuista autoista. Asiakas voi laittaa autonsa myyntiin jättämällä autostansa Tarjouspyynnön, ja Yritys voi ilmaista halunsa ostaa Asiakkaan myyntiin laittaman auton tekemällä siitä alustavan tarjouksen (jäljempänä ”Tarjous”). Palvelun kautta tehdyt Tarjouspyynnöt ja Tarjoukset eivät sido Käyttäjiä tai AutoVexiä, sillä kyse on ainoastaan myynti- ja ostohalukkuuden ilmaisevista tahdonilmaisuista. Asiakkaalla on velvollisuus vastata sille tehtyyn Tarjoukseen Palvelussa ja Palvelun erikseen ilmoittamassa määräajassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tarjouksen nojalla Asiakkaalla ei ole velvollisuutta myydä autoa eikä Yrityksellä ole velvollisuutta ostaa autoa.

Mikäli Asiakas haluaa hyväksyä Tarjouksen, hän ilmoittaa siitä Palvelussa (jäljempänä ”Hyväksytty Tarjous”), jonka jälkeen Yritykselle välitetään tieto Hyväksytystä Tarjouksesta sekä Asiakkaan yhteystiedot. Selvyyden vuoksi todetaan, että Hyväksytty Tarjous ei ole Yritystä kohtaan sitova, sillä Yrityksellä on oikeus koeajaa ja tarkastaa auto ennen Hyväksytyn Tarjouksen vahvistamista. Hyväksytty tarjous ei myöskään ole Asiakasta sitova, koska kyse on ainoastaan tahdonilmaisusta. Hyväksytyn Tarjouksen jälkeen Yritys on yhteydessä Asiakkaaseen, ja Yritys sekä Asiakas sopivat auton tarkastuksesta ja koeajosta.

4. Maksut

Tarjouspyynnön jättäminen Palveluun, tarjousten vastaanottaminen ja auton myynti on Asiakkaille ilmaista. AutoVex veloittaa Yritykseltä välityspalkkion ainoastaan toteutuneista kaupoista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, jonka löydät täältä: https://autovex.fi/register/company (jäljempänä ”Hinnasto”).

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas vakuuttaa, että hän (a) joko omistaa myyntiin laittamansa auton ja hänellä on oikeus myydä autonsa tai (b) on muutoin oikeutettu myymään myyntiin laittamansa auton. Yritys vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet autojen ostamiseen. Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia omasta tietokone- ja mobiililaitteistosta sekä muista tietoliikennelaitteista ja -asioista, kuten laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustorjunnasta, varmuuskopioista ja muista vastaavista seikoista. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa. Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. AutoVexilla on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun. Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat AutoVexin yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman AutoVexin tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6. AutoVexin oikeudet ja velvollisuudet

AutoVex toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. AutoVex ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin, Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin toimeksiantosopimuksiin. AutoVex ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. AutoVex ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä. AutoVex ei ole autoliike eikä osta tai myy autoja tai tarjoa autoiluun liittyviä palveluita. Yrityksiin kohdistuvat valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot pyydetään ohjaamaan suoraan kyseessä olevalle Yritykselle. AutoVexillä on oikeus tarkastaa Käyttäjän ja Palvelun kautta myydyn tai myyntiin laitetun auton tiedot (esim. Traficomin tietokannoista) sen varmistamiseksi, että Käyttäjä käyttää Palvelua lain mukaisesti ja Palvelun tarkoittamalla tavalla. AutoVexilla on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

AutoVex ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. AutoVex ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. AutoVex ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. AutoVex ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. AutoVex ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

AutoVex ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. AutoVex ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. AutoVexilla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

AutoVex voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta. Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten AutoVex ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. AutoVexilla on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten AutoVex ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

AutoVex ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta AutoVexin itsensä tuottamaa tietosisältöä. AutoVex ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta. AutoVex edellyttää Käyttäjiä vahvistamaan Palvelussa olevansa oikeutettuja myymään tai ostamaan autot. AutoVex ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelussa ilmoitettujen oikeuksien paikkansapitävyydestä, eikä se ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, mikäli Palvelun kautta tai sen avulla syntyvä toimeksianto koskee autoa, joka on myyty vailla Palvelussa ilmoitettuja oikeuksia. Yrityksen vastuulla on tarkistaa Palvelussa ilmoitettujen oikeuksien paikkansapitävyys.

AutoVexilla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa AutoVex on kieltänyt, tai (ii) joka on AutoVexin näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen AutoVexille, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. AutoVexilla on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai AutoVexin brändille epäasiallista sisältöä.

AutoVexilla on oikeus luovuttaa Yritykselle Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mikäli AutoVexilla on syytä olettaa, että kyseisten tietojen luovutus on perusteltua Palvelun tarkoituksenmukaisen toteutumisen vuoksi. Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, AutoVex voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

7. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, AutoVex, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka AutoVexia olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä. Edellä lausutusta huolimatta, AutoVexin vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä Käyttäjä on jo maksanut AutoVexille Palvelun käytöstä. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske Käyttäjää.

8. Sitoumuksen voimassaolo ja päättäminen

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Sähköpostitse tehtävät irtisanomisilmoitukset tulee tehdä osoitteeseen: tiimi@autovex.fi.

Tämän Sitoumuksen päättyessä AutoVex sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sekä AutoVex että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja AutoVexin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Käyttäjän ja AutoVexin välillä pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Asiakkaan ja AutoVexin välillä ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Yrityksen ja AutoVexin välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä.

10. Sekalaista

AutoVexillä on yksipuolinen oikeus muuttaa Sitoumusta. AutoVex ilmoittaa Käyttäjiä muutoksista etukäteen sähköpostitse ja Palvelun välityksellä. Sitoumukseen tehdyt muutokset tulevat voimaan 14 päivän kuluttua muutosilmoitusta seuraavasta päivästä lukien, ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua tuon ajankohdan jälkeen. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjän tulee irtisanoa Sitoumus kohdan 8 mukaisesti ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Käyttäjällä ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellei Käyttäjä ole saanut siihen AutoVexilta etukäteistä kirjallista suostumusta. AutoVexilla on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain. Käyttäjä hyväksyy, että jos AutoVex ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että AutoVex virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan AutoVexilla on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa. Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, poistetaan ainoastaan kyseinen pätemätön määräys Sitoumuksesta, Sitoumuksen pysyen muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa. Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4 – 7 ja 9 – 10 säilyvät Käyttäjien ja AutoVexin välillä voimassa. Tämän lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjät eivät Sitoumuksen päättymisestä huolimatta vapaudu keskeneräisistä velvoitteistaan, joita he ovat solmineet Sitoumuksen aikana.