Kysely: Näin polttoaineen nouseva hinta vaikuttaa autoilijoiden arkeen

Mediassa
Kysely: Näin polttoaineen nouseva hinta vaikuttaa autoilijoiden arkeen

Autoliikkeiden kilpailutuspalvelu AutoVex toteutti kyselyn, jossa selvitettiin polttoaineen hinnan nousun vaikutusta kuluttajien ajotottumuksiin. Tulosten mukaan kuluttajat kokevat polttoaineen kalliiksi, mutta enemmistö vastaajista ei silti välttele autolla ajamista.

Autoilijat kokevat polttoaineen hinnan korkeaksi

Kyselyn mukaan polttoaineen hinta on kuluttajien mielestä korkea: jopa neljä viidestä vastaajasta koki polttoaineen kalliiksi. Kokemus polttoaineen kalliista hinnasta tuli vastauksissa esiin laajasti, riippumatta vastaajan auton käyttövoimasta. 

Selkeimmin polttoaineen korkea hinta koskee bensa- ja dieselautojen omistajia. Bensa-autoilijoista 87 % ja dieselauton omistajista 93 % kertoi kokevansa polttoaineen hinnan korkeaksi.

Bensan korkea hinta ei saa enemmistöä karttamaan autolla ajoa

Vaikka polttoaine koetaan kalliiksi, suuri osa ei silti ole valmis vähentämään autoilunsa määrää. Kyselyyn vastanneista enemmistö, 61 %, kielsi vähentävänsä autolla ajamista polttoaineen hinnan noustessa. Moni vastaaja nosti esille arjen pakolliset menot, kuten työmatkat, joiden vuoksi autolla on ajettava bensan hinnasta huolimatta.

39 % vastaajista kuitenkin kertoi vähentävänsä autoilua polttoaineen hinnan noustessa. Eniten ajamista vähentävät bensiiniautoilla ajavat, joista 45 % kertoi hillitsevänsä ajomääriään bensan hinnan noustessa. Dieselkuskeista ajamista vähentää 40 %. Sähköautoilijoista autoilua vähentää 21 %  ja muilla käyttövoimilla autoilevista 34 %.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, onko autoilua vähentävillä autoilijoilla polttoaineelle tietty hintaraja, jonka jälkeen autoilua aletaan vältellä. Enemmistö sekä bensiiniä että dieseliä tankkaavista kertoi kipukynnyksensä olevan 1,9 euron ja 2,2 euron välissä litralta. Tämän hintahaarukan valitsi bensiinikuskeista 56 % ja dieselkuskeista 68 %. Selvästi yleisin vastaus oli tasan 2 euroa litralta. 

Bensan hinnan noususta kärsivät eniten lomamatkat sekä perheen ja ystävien luona kyläily

Bensan hinnan vuoksi ajamista vähentäviltä kysyttiin, millaista ajamista he karsivat eniten. Yleisimmäksi tavaksi välttää autoilua nousi autolla tehtävien lomamatkojen vähentäminen (62 %). Toiseksi suurin osuus vastaajista (56 %) kertoi vähentävänsä perheen sekä ystävien luokse ajamista. Kaupoilla asiointia taas vähensi kyselyn mukaan 55 % autoilijoista. 

Kyselyn mukaan ajamista vähennetään ensimmäisenä vapaa-ajan menoista. Kyselystä ilmeni, että bensan korkea hinta voi vaikuttaa negatiivisesti sosiaalisten kohtaamisten määrään, kun läheisten luona kyläillään harvemmin.

Vähemmistö kuluttajista kertoi vähentävänsä polttoaineen hinnan vaikutuksesta töihin ja kouluun (32 %) tai harrastuksiin (42 %) ajamista. Nämä menot koetaan arjen kulmakivinä, eikä niistä olla valmiita joustamaan yhtä paljon.

Arkiliikunta lisääntynyt bensan hinnan nousun seurauksena

Autoilijoilta tiedusteltiin, millaisia vaihtoehtoja he ovat suosineet autoilulle bensan hinnan noustessa. Yli puolet kaikista vastaajista, 53 %, kertoi harkinneensa sähköautoon tai muuhun vähemmän kuluttavaan autoon vaihtamista.

Noin joka kolmas kyselyyn osallistunut kertoi lisänneensä kävelyä ja pyöräilyä arkeensa korkean bensan hinnan vuoksi. 23 % vastaajista taas on hyödyntänyt liikkumisessaan enemmän julkista liikennettä. Sähköpyöräilyä puolestaan on lisännyt 10 % vastaajista.

Bensan hinnan nousulla voidaan siis nähdä olevan myös positiivisia vaikutuksia autoilevien kuluttajien arkeen liikunnan lisääntyessä sekä ympäristön kannalta kestävämpien valintojen kautta.  

Kysely suoritettiin vuonna 2024. Kyselyyn vastasi 991 AutoVex-palvelua käyttänyttä henkilöä.