Kysely: Yksityisleasing nostaa suosiotaan - käytetty auto ylivoimaisesti suosituin

Auton osto
Kysely: Yksityisleasing nostaa suosiotaan - käytetty auto ylivoimaisesti suosituin

Yksityisleasingin suosio kasvussa

Käytettyjä autoja välittävä AutoVex.fi palvelu teki autoaan myyville asiakkaille kyselyn seuraavan auton hankintaan liittyen.

Kyselyssä selvitettiin erityisesti ihmisten suhtautumista yksityisleasingiin, sekä arvioita autokaupan tulevasta kehityskulusta.

Vastauksissa korostui se, kuinka leasingiä jo kokeilleet ihmiset uskoivat ilmiön jatkossa vain kasvavan. Vastaavasti leasingin suhteen kokemattomille kuskeille se näyttäytyi kiinnostavana, mutta auton omistamista kalliimpana vaihtoehtona.

Selvityksen pääkysymyksenä oli, millaiseen autoon kuluttaja vaihtoi tai on vaihtamassa seuraavaksi.

Enemmistä vastaajista, 64 prosenttia kertoi vaihtavansa seuraavaksi käytettyyn autoon, kun taas 17,2 prosenttia kertoi vaihtavansa uuteen autoon ja 18,5 prosenttia leasingautoon.

Leasing nostaa suosiotaan

Aavistuksen yllättävää vastauksissa oli, kuinka leasing auton suosio vastaa jo uusien autojen suosiota, ainakin AutoVexin tilastojen valossa.

Uuden auton hankkineistakin peräti 60 prosenttia oli ennen päätöstään harkinnut leasingautoa. Käytetyn auton ostaneista huomattavasti harvempi, vajaa 38 prosenttia oli harkinnut leasingautoa. Leasingia harkinneiden osuus oli kuitenkin suurempi kuin uutta omistusautoa harkinneiden osuus, joka oli vain 27 prosenttia.

Yksityisleasing herättää siis selvästi kiinnostusta niin uusien, kuin käytettyjenkin autojen ostajissa.

Leasingautoilijat tyytyväisiä - uskovat murrokseen muita enemmän

Leasingautoiluun jo hypänneiden kuskien keskuudessa on vahva usko auton omistuksen murrokseen. Ainoastaan 19 prosenttia uskoo, että auton omistaminen on yhtä suosittua viiden vuoden päästä kuin se on nyt.

Kokemukset yksityisleasingistä lienevät olevan siis varsin positiivisia. Ero muihin vastaajiin on merkittävä. Käytetyn auton hankkineista enemmistö, lähes 65 prosenttia kertoi, että he uskovat auton omistamisen olevan yhtä yleistä kuin nyt. Myös uuden auton hankkineiden keskuudessa 57,5 prosenttia uskoi auton omistamisen suosion pysyvän samana.

Leasingautoilijoilta kysyttäessä mitkä tekijät vaikuttivat heidän hankintapäätökseensä eniten, noin 44 prosenttia vastaajista kertoi pääsyyksi sen, ettei auton arvonalenemisesta tarvitse huolehtia.

Toiseksi yleisin syy oli leasingin helppous. Kolmanneksi syyksi listattiin leasingin tarjoama mahdollisuus uuteen autoon ilman, että se täytyy kokonaan omistaa.

Leasingautoilun kustannukset mietittyvät

Kysyttäessä uuden ja käytetyn auton ostajilta minkä takia he eivät päätyneet leasingiin, oli 50 prosentilla vastaus sama: he olivat laskeneet, että omistaminen tulee edullisemmaksi.

Yleinen käsitys leasingautoilusta vaikuttaa siis olevan, että se on omistusautoilua kalliimpaa.

On hyvä kuitenkin huomata, ettei leasingiin liity riskejä arvonalenemasta, myös riskit autoon tulevista vioista ovat pienemmät. Autoiluun kuluvan kuukausierän suuruus on siis helposti hahmotettavissa, eikä autosta koidu yllättäviä kustannuksia.

Uuden ja käytetyn auton ostajien vastauksissa korostui myös leasingsopimusten kilometrirajojen tiukkuus.

Paljon autoilevalle leasing ei siis välttämättä ole paras ratkaisu. Vastaajat nostivat esiin myös leasingautojen valikoiman niukkuuden - haluttua autoa ei välttämättä ole saatavilla leasingsopimuksella.