Kuluttajat vastasivat: Nämä ovat suurimmat haasteet auton myynnissä

Auton myynti
Kuluttajat vastasivat: Nämä ovat suurimmat haasteet auton myynnissä

AutoVexin tekemän kyselyn mukaan kolmannes kokee käytetyn auton myynnin haasteelliseksi. Isoimpina kompastuskivinä koettiin auton myyntiin kuluva aika sekä sopivan pyyntihinnan asettaminen. 

Kyselyyn vastanneista 31% koki auton myynnin vaivalloisena, 43% jokseenkin vaivalloisena ja 27% koki ettei käytetyn auton myynti aiheuta haasteita.

Kyselystä ilmeni että kaikkien haastavimmiksi asioiksi koettiin muun muassa auton hintapyynnön asettaminen, myyntityöhön kuluva aika ja vaiva sekä sopivan ostajan löytäminen.

Pyyntihinta mietityttää 

Kaikkien vastaajien kesken isoimpana kysymysmerkkinä auton myynnissä koettiin sopivan hintapyynnön asettaminen.

Kaikista kyselyyn vastanneista 33 prosenttia koki oikean hintapyynnön määrittämisen haastavana. 

“Auton hinnan määrittäminen on yksi suurimpia epävarmuustekijöitä autoaan myyvälle kuluttajalle, ja se on täysin ymmärrettävää. Hinnoittelua vaikeuttaa myös markkinan jatkuva muutos. Tätä helpottamaan on nykyään kuitenkin tarjolla ajantasaista markkinadataa jonka avulla saa realistisen arvion auton käyvästä arvosta” kertoo AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick. 

Helppous tärkeää autoa myytäessä

Auton myyntiin liittyvä ajankäyttö ja yhteydenpito usean ostajaehdokkaan kanssa koettiin haastavaksi.

Yli 90% prosenttia vastaajista kertoi myyvänsä autonsa seuraavalla kerralla helppous edellä. 


“Kun mennään helppous edellä, nykyaikaiset online-kanavat ovat useimpien kuluttajien valinta, koska ne ratkovat automyynnin keskeisimpiä kipukohtia ja tekevät asioinnista sujuvampaa”  kertoo AutoVexin asiakaspalveluvastaava Henri Keränen.

Oletko myymässä autoasi?

Kilpailuta autoliikkeet